e-mevzuat
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başbakanlık
Resmi Gazete
Dış Tİcarette İstatistikler
164 ülke Döviz Kurları
Mobil Gümrük SMS Bilgi Servisi
İnternet Vergi Dairesi 
Online Vergi Ödemeleri Sorgulama 
E-Devlet
   
4458 Gümrük Kanunu
5607 Kaçakçılıkla Müc. Kanunu
CE işareti
Dış Ticaret Mevzuatı
Resmi Gazete
2011-GTIP - Tarife Cetveli
İhracat mevzuatı
İthalat mevzuatı
S.Bölge mevzuatı
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular

 

Şirketimize bilgi verildiği anda, gerekli tüm evrak hazırlanarak ofisimizde mevcut Edi Otomasyon sistemiyle gümrük çıkış beyannameleri yazılarak tescil edilir.
Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde İhracat ile ilgili evraklar onay ve takibi bizzat şirketimiz bünyesindeki elemanlarımız vasıtasıyla yapılmaktadır.
İstenildiği takdirde yurtiçi ve uluslararası Kara ve Deniz taşıması,Charter Gemi Organizasyonları ve parsiyel yükleme düzenlemeleri yapılarak ek çözümler sunmakta ve müşterilerimizi bilgilendirmekteyiz.
Gümrük mevzuatındaki işlem ve uygulamalar ile ilgili olası değişiklikler en kısa zamanda firmanıza bildirilir.
İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, EUR-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
Nakliyat Sigorta Poliçesi.
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

 
   
İthalat Gümrükleme
İhracat Gümrükleme
Mevzuat Danışmanlığı
Diğer Gümrükleme Hizmetleri
 
   
Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Gümrük Tarife Cetveli
Vedop Sorgulama
Telafi Edici Vergi Sorgulama
Gecikme Faizi Hesabı
Online Vergi Ödemeleri
Firma Dosya Takip
Mobil Gümrük Projesi
   

conmar